top of page
KheironVet - Ilustrační foto, veterinář

OUR

TEAM

PROFILES AND

CERTIFICATION

 

We are constantly working to provide the best care and treatment available.

KheironVet - Profily Veterinářů a Certifikace
KheironVet - Pavel Mádr

MVDr. Pavel Madr, CSc., MBA

 • graduated from the Veterinary University in Brno in 1986

 • 1986-1991 - intern at the Institute of Physiology and Genetics of Livestock of the Czechoslovak Academy of Sciences

 • 1991-1992 - Institute of Serums and Vaccines - a specialist in immunization

 • 1993-2003 - Expert advisor and specialist in pig and poultry farming

 • 2003 - Kheiron - veterinary services, veterinary counseling and trade in additives, feeds, disinfectants, etc.

 • specialization - immunology and allergology, ethology, prevention in large-scale farms, nutrition of farm and social animals.

Dipl. vet. lékař Igor Terekhov
 

 • studium veterinární lékařství na Moskevské univerzitě

 • specializace - vizuální diagnostika: RTG, chirurgie, interní medicína

 • mluví česky, anglicky, rusky

KheironVet - Igor Terekhov

Tereza Jenikovská
 

 • veterinární sestra

 • studium střední zemědělské školy v Benešově

 • praxe během studia v záchranné stanici ve Vlašimi, v útulku pro opuštěná zvířata

 • kurz veterinární kosmetika zvířat

KheironVet - Tereza Jenikovska

Renata Málková
 

 • veterinární sestra

 • studium střední zdravotnické školy v Příbrami

 • 20 let praxe ve zdravotnictví

KheironVet - Renata Malkova
KheironVet - Kristyna Mokra

Bc. Kristýna Mokrá
 

 • veterinární sestra

 • studium víceleté gymnázium Jana Palacha, Čzu - obor Speciální chovy

KheironVet - Eva Lavická

Ing. Eva Lavická
 

 • veterinární sestra

 • studium střední zemědělská škola, MZLU v Brně - obor Zootechnika

 • 4 roky praxe jako laboratorní pracovník v GHC Genetics s.r.o.

KheironVet - Yaroslav Babchiy
KheironVet - Marina Svobodova

Dipl. vet. lékař Yaroslav Babchiy
 

 • v roce 2002 ukončil Lvovskou státní akademii veterinárního lékařství S.Z.Gžyckého

 • 2003-2006 - postgraduální studium Institut rostlinné živočišné výroby v západním regionu UAAV, obor - biochemie

 • mluví česky, anglicky, ukrajinsky 

MVDr. Martina Svobodová
 

 • promovala v roce 2016 na VFU Brno

 • praxe ve veterinární nemocnici s pohotovostním provozem a na klinikách specializovaných na medicínu malých zvířat

 • specializace na chirurgii měkkých tkání, interní medicínu a akutní medicínu

 • mluví česky, anglicky

KheironVet - Peeping Puppy
bottom of page