top of page

DOCTORS

SCHEDULE

 

Hours may vary due to the holidays. For up-to-date information see the table below.

veterán, majetek, jeden, morče

Od 9:00-12:00 jsou operační hodiny v obou ordinacích.

 

Hours may vary due to the holidays. For up-to-date information see the table below.

Datum                                Ordinace Úvaly  12:00-19:00                                        Ordinace Mukařov 12:00-19:00

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Jenikovská

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Krasovska, Dr. Mádr, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Krasovska, Dr. Mádr, Málková

 

Dr. Babchiy, Málková

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

 

SVÁTEK

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Krasovska, Dr. Mádr, Jenikovská

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Krasovska,Dr. Mádr, Málková

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

SVÁTEK

 

Dr. Babchiy, Bc. Mokrá

 

Dr. Babchiy, Ing. Lavická

 

Dr. Svobodová, Bc. Mokrá

 

Dr. Terekhov, Bc. Mokrá

 

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Svobodová, Málková

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Mádr, Málková

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

 

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Dr. Mádr

 

SVÁTEK

 

Dr. Terekhov, Dr. Svobodová

 

 

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Svobodová, Málková

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Svobodová, Málková

 

Dr. Terekhov, Málková

 

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Svobodová, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Terekhov, Málková

 

Dr. Svobodová, Jenikovská

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

 

 

 

 

Dr. Terekhov, Jenikovská

Dr. Terekhov, Jenikovská

bottom of page